Všeobecné informace o škole

Základní informace

Naše základní škola je trojtřídka. Ročníky jsou slučovány dle aktuálního počtu žáků, složení třídy a místních podmínek. Společná práce více ročníků je kompenzována menším počtem dětí ve třídách.

V naší škole vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - ŠVP ZV nazvaného Škola pro všechny žáky. Poskytujeme vzdělání i žákům nadaným a se speciálními vzdělvacími potřebami. Těm se vedle učitelek věnuje také asistentka pedagoga. Pracuje se žáky na základě vyšetření a doporučení PPP či SPC dle jejich individuálních možností. Spolupracujeme se speciálními pedagogy.

Kapacita školy

základní škola50 žáků
školní družina30 žáků
školní jídelna100 obědů
mateřská škola40 dětí

Počet žáků ve školním roce 2022/2023

K 1. 1. 2023 máme 33 žáků.

Zřizovatel a spádová oblast

Zřizovatelem Základní školy a mateřské školy Liběšice je Obec Liběšice.

Spádová oblast: Dobříčany, Dubčany, Klůček, Lhota, Líčkov

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito