Zápis do ZŠ 2021/2022

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Souhlas rodiče dle GDPR

Zápisní lístek

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis do MŠ 2021/2022

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijetí do MŠ 2021/2022

Souhlas dle GDPR

Formuláře k zápisu - žádost o přijetí, přihláška (potvrzení od lékaře), dohody, plné moci,....

Různé

Návrh rozpočtu 2021

Výroční zpráva 2019/2020

MŠ - informace pro školní rok 2020/2021

ZŠ - informace pro školní rok 2020/2021

Oznámení o výsledku zápisu do MŠ pro školní rok 2020/2021

Čestné prohlášení zákonných zástupců

Otevření ZŠ 25. 5. 2020

Otevření MŠ 1. 6. 2020

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2020/2021

Zápis do MŠ - oznámení

Kritéria přijetí do MŠ 2020/2021

Podklady k zápisu do MŠ 2020/2021 - vyplní zákonní zástupci

Podklady k zápisu do MŠ - GDPR - vyplní zákonní zástupci

Zápis do 1. ročníku ZŠ 2020/2021

Schválený rozpočet 2020

Uzavření MŠ o vánoční prázdniny 2019

Uzavření ŠD o vánoční prázdniny 2019

Výroční zpráva 2018/2019

Oznámení o přijetí k základnímu vzdělávání 2019/2020

Zápis do MŠ

Kritéria k zápisu do MŠ 2019/2020

Zápis do 1. ročníku ZŠ

Ředitelské volno 2019

Uzavření MŠ v době malování prostor ŠJ 2. a 3. 5. 2019

Uzavření MŠ o hlavní prázdniny 2019

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro r. 2020 a 2021

Schválený rozpočet 2019

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II. - projekt publicita

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice - projekt

Výroční zpráva 2016/2017

Schválený střednědobý výhled rozpočtu

Projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice

Žádost o uvolnění z výuky

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

ŠVP PV - Hrajeme si od podzimu do léta - 1. 9. 2017

ŠVP ZV - Škola pro všechny žáky 1. 9. 2017

Dodatek č. 1 k ŠPV ZV, 1. 9. 2018

Školní jídelna a kuchyně

Jídelníček

Bezpečností opatření po znovuotevření ŠJ 1. 6. 2020

Ceny stravného od 1. 9. 2020

Vnitřní řád školní jídelny k 1. 9. 2020

Školské instituce a informační servery věnované školství

Liběsice

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito