Aktuálně

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2021

Uzavření ŠD v době vánočních prázdnin 2021

Zápis do ZŠ 2021/2022

Výsledky zápisu do 1. ročníku ZŠ 2021/2022

Informace k zápisu pro školní rok 2021/2022

Souhlas rodiče dle GDPR

Zápisní lístek

Žádost o přijetí

Žádost o odklad povinné školní docházky

Zápis do MŠ 2021/2022

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Informace k zápisu do MŠ pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijetí do MŠ 2021/2022

Souhlas dle GDPR

Formuláře k zápisu - žádost o přijetí, přihláška (potvrzení od lékaře), dohody, plné moci,....

Různé

Šablony III pro ZŠ a MŠ Liběšice - publicita plakát

Návrh rozpočtu 2021

Výroční zpráva 2019/2020

Schválený rozpočet 2020

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro r. 2020 a 2021

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II. - projekt publicita

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice - projekt

Projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice

Žádost o uvolnění z výuky

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

ŠVP PV - Hrajeme si od podzimu do léta - 1. 9. 2017

ŠVP ZV - Škola pro všechny žáky 1. 9. 2017

Dodatek č. 1 k ŠPV ZV, 1. 9. 2018

ŠVP ŠD - 1. 9. 2020

Školní jídelna a kuchyně

Jídelníček

Cena stravného od 1. 9. 2021

Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2021

Bezpečností opatření po znovuotevření ŠJ 1. 6. 2020

Školské instituce a informační servery věnované školství

Liběsice

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito