Zápis do MŠ šk. rok 2023/2024

Výsledky zápisu do MŠ pro šk. rok 2023/2024

Oznámení o termínu, místě a době zápisu do MŠ 2023/2024

Kritéria přijetí do MŠ pro šk. rok 2023/2024

Formuláře k zápisu do MŠ 2023/2024

Souhlas se zpracováním osobních údajů GDPR 2023/2023

Zápis do 1. r. ZŠ Liběšice 2023/2024

Oznámení o výsledcích zápisu do 1. r. ZŠ Liběšice 2023/2024

Oznámení o době, termínu a místu zápisu do 1. roč. ZŠ pro školní rok 2023/2024

GDPR - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žádost o přijetí

Zápisní lístek

Žádost o odklad školní docházky

Žádost o individuální vzdělávání

Aktuálně

Ředitelské volno červen 2023

Uzavření ŠD v době hlavních prázdnin 2023

Uzavření MŠ v době hlavních prázdnin

Uzavření MŠ Velikonoce 2023

Uzavření ŠD Velikonoce 2023

Nový ceník stravného od 1. 2. 2023

Uzavření MŠ v době vánočních prázdnin 2022

Uzavření ŠD v době vánočních prázdnin 2022

Výroční zpráva 2021/2022

Ceník stravného pro školní rok 2022/2023

Úplata za MŠ pro školní rok 2022/2023

Úplata za ŠD pro školní rok 2022/2023

100 let od založení první české školy v Liběšicích
1921/1922 - 2021/2022

První česká školní kronika školy v Liběšicích od roku 1921

Různé

Schválený střednědobý výhled rozpočtu školy 2024 -2025

Schválený rozpočet 2023

O2 Chytrá škola

O2 Chytrá škola

Získali jsme grant O2 Chytrá škola - 40.000,- Kč.

Šablony III pro ZŠ a MŠ Liběšice - publicita plakát

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro r. 2020 a 2021

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice II. - projekt publicita

Šablony pro ZŠ a MŠ Liběšice - projekt

Projekt s názvem Rozvoj čtenářství a cizích jazyků v ZŠ Liběšice

Žádost o uvolnění z výuky

Dokumenty školy

Školní řád ZŠ

Školní řád MŠ

Vnitřní řád ŠD

ŠVP PV - Hrajeme si od podzimu do léta - 1. 9. 2017

ŠVP ZV - Škola pro všechny žáky 1. 9. 2017

Dodatek č. 1 k ŠPV ZV, 1. 9. 2018

ŠVP ŠD - 1. 9. 2020

Školní jídelna a kuchyně

Jídelníček

Ceny stravného od 1. 9. 2022

Vnitřní řád ŠJ od 1. 9. 2021

Bezpečností opatření po znovuotevření ŠJ 1. 6. 2020

Školské instituce a informační servery věnované školství

Liběsice

© Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny    příspěvková organizace
Lagarto / Cogito